CIBC пуска нов инструмент за анализ на разходите

Инструментът, задвижван от изкуствен интелект, позволява на клиентите да бюджетират и спестяват въз основа на персонализирани препоръки.

Трябва да знам

  • CIBC Insights предупреждава клиентите за възможности за спестявания и необичайни транзакции, като същевременно идентифицира тенденциите в разходите, за да помогне на клиентите да управляват по-добре парите си.
  • Инструментът, задвижван от AI, предоставя персонализирани подкани относно промените в разходите или наличните спестявания, наред с други неща.
  • Инструментът може също да предложи задаване на ограничения на разходите за конкретни категории или търговци и да доставя напомняния за заделяне на пари.

Анализ

Тъй като пандемията от COVID-19 продължава да оказва влияние върху финансовата стабилност, CIBC пусна нов инструмент, за да помогне на своите клиенти да управляват и наблюдават финансите си.

CIBC Insights, която банката