Категория: Бостън

Какво означава BioBoom на Бостън за града

Районът на Бостън разполага с повече от 1100 биотехнологични и биофармацевтични компании, академични центрове и организации за наука за живота. Разгледахме по-отблизо този „BioBoom“ и какво може да означава той за бъдещето на града.