3 причини, поради които разработчиците правят страхотни учени по данни

Науката за данни бързо се разраства през последните две години, като инженерите по машинно обучение, инженерите за големи данни и учените за данни се нареждат сред

Курирането на данни включва улавяне, моделиране, управление, документиране, съхранение, трансформация и извличане на данни. В професионалния свят титлите за специалист по куриране на данни включват Инженер по данни , Разработчик на данни , Разработчик на бизнес разузнаване, специалист по големи данни, или понякога просто Data Scientist.

Тези специалисти трябва да имат задълбочено разбиране на следните аспекти: