Приходите от онлайн реклами в Канада растат като прилеп от ада, бързо набирайки приходите от печатни реклами

Канадското бюро за интерактивна реклама (IAB) наскоро обяви, че приходите от онлайн реклама в Канада за 2009 г. надхвърлиха предвидените в бюджета очаквания. Очакваните приходи вече бяха оптимистични от 1,75 милиарда долара, но реалните приходи нараснаха с 14%, достигайки 1,82 милиарда долара за годината.

Тези приходи са нараснали с 10% или повече за 9 от последните 10 години. През 2000 г. беше по-малко от 100 милиона долара, но сега бързо набира приходите от печатни реклами.Онлайн видеорекламата нарасна от 12 милиона долара през 2008 г. до 20 милиона долара миналата година. Рекламата по имейл намаля, като спадна от 18 милиона долара на 13 милиона долара през двугодишния период. Рекламата на видеоигри е съвсем нова категория за 2009 г. и стартира с приходи от 3 милиона долара. Очаква се това да расте стабилно.Най-популярната категория за реклама са автомобили (12%), изненадващо, следвани от пакетирани стоки (10%), с финансови услуги на трето място (9%). Технологиите, търговията на дребно и комуникациите не изостават (7%, 5% и 5%), като развлеченията, свободното време, медиите и здравето (5%, 5%, 4% и 2%) закръгляват първите 10 .

Издателите в годишното проучване на приходите на IAB Canada прогнозират, че техните приходи ще продължат да растат със завидни темпове. Приходите от онлайн реклама в Канада се оценяват на 2,1 милиарда долара през 2010 г., което би се равнявало на 15% ръст спрямо 2009 г.Изглежда невероятно, че след като премина границата на приходи от 1 милиард долара само преди две години – и след най-тежката рецесия в историята – интернет рекламата в Канада е готова да пробие до границата от 2 милиарда долара през 2010 г., казва Паула Гиняк, президент на IAB Canada.

Още по-впечатляващо, добави Паула, е, че интернет рекламата в Канада е нараснала с двуцифрен темп на фона на нисък, никакъв или отрицателен растеж в други страни. За мен това е доказателство както за нарастващото значение на интернет в целия медиен микс, така и за нарастващия опит в интерактивния маркетинг в канадската рекламна общност. Ясно е, че към малкото рекламни пионери от вчера се присъединиха маса компании, които не само са направили скока към Interactive, но също така увеличават инвестициите си въз основа на положителна марка и директни резултати от различните канали вътре.

Kategori: Новини