Канада избира дигитални експерти, които да ръководят национални консултации за трансформация

По-рано това лято правителството на Канада обяви планове за стартиране тук .

Отключването на икономическите възможности от цифровата трансформация ще помогне за конкурентоспособността на Канада, ще привлече инвестиции и ще създаде работни места от средната класа от крайбрежие до крайбрежие, каза Навдип Бейнс, министър на иновациите, науката и икономическото развитие. Благодаря на тези силни лидери за ключовата роля, която ще играят в ангажирането с канадците за това как можем да използваме данни, за да стимулираме иновациите, като същевременно зачитаме поверителността на канадците.Правителството също така заяви, че ще се стреми да включва жените, коренното население и други слабо представени групи в кръглите маси.

Консултациите са предназначени да запознаят канадците с новите начини, по които данните могат да стимулират иновациите в нови области. Широко известно е, че технологията процъфтява от данните, но тези експерти ще се стремят да покажат как данните могат да повлияят и върху селското стопанство, правото, минното дело и други области.

Първата кръгла маса се проведе на 19 юни, когато за първи път бяха обявени консултациите. Участваха компании и организации, включително Cisco Canada, Element AI, Siemens Canada и Канадската асоциация за информационни технологии (ITAC).Kategori: Новини