Календарът за резервации отваря вашата книга за срещи (и я прави двупосочен)

bookingcalendar.com , онлайн приложение за планиране, умоляваше присъстващите на 24-ти Ангелски форум проведено в пристанищния център на SFU във Ванкувър, за да спрат да възпроизвеждат телефонен маркер и вместо това да използват приложението си, за да отварят своите книги за срещи. BookingCalendar за разлика от други графики, тъй като има собствен API и предлага интеграция с Google Calendar, Quickbooks и друг софтуер за планиране. BookingCalendar също така позволява на клиентите да си уговарят срещи, повишавайки ефективността, като същевременно улесняват изживяването при резервации както за клиентите, така и за бизнеса. И за разлика от онлайн календар като Google Calendar, където клиентът може да види всичките ви срещи, с Календар за резервации се показват само подходящи данни за клиента и бизнеса. Календар за резервации в момента печели приходи от абонаментен модел

Kategori: Новини